Sikkerhet er det viktigste for alle seriøse heliskiing operatører.

Sikkerhet kan deles inn i tre deler, helikopter sikkerhet, skiløper sikkerhet og snø sikkerhet.

De aller fleste seriøse selskapene leier inn piloter og helikoptere fra rene helikopterselskaper. Disse er underlagt strenge regler som alt innen luftfart så at det er driftsproblemer hører til sjeldenhetene. I tillegg er helikopter tettheten i BC så høy at om et helikopter ikke blir flyvedyktig er reserve helikopteret ikke mange minuttene unna. Dette er noe som er meget godt ivaretatt da det er så mange heliskiing steder i Canada. Det er derimot et meget relevant sikkerhets punkt i andre land der det er langt til hjelp ( særlig i øst europa ) 

Når det gjelder sikkerheten til skiløperne er det egentlig det å kjøre der guiden sier som er tryggheten. Guidene som blir valgt av de seriøse heliskiing selskapene er alle topp fjellførere med mange års erfaring fra fjellet, de UIAGM og ACMG er de to utdannelsene som guidene bør ha for at din sikkerhet i fjellet  skal være best mulig ivaretatt.  Gjennomsnitt på de fleste heliskiing guider bør ligge på 15 år. 

Snø sikkerhet er det aller viktigste. En av de absolutt viktigste grunnene til å velge BC er at det er meget stabil og god snø sikkerhet. Skredfare finnes det alltid og en av grunnene til at det er trygt å kjøre pudder her er det enorme arbeidet og systemet de bruker for å unngå skred. I tillegg til dette er BC værmessig også et meget trygt sted å kjøre pudder. Man kan i grove trekk si at det er 3 hovedfaktorer i været som skaper snøskredfare. Det er temperaturendringer, vind og hvor ofte det snør. De fleste steder i BC er det stabil temperatur, lite vind og kort mellom store snøfall. Dette gjør at det er lite bygging av lag i snøen og man har god kontroll på de lagene som er.  Dette er med på å skape den tryggheten du trenger for å få kjørt verdens beste pudder i trygge omgivelser.